doflogo1

Du är välkommen att höra av Dig med synpunkter på - eller frågor om - vår verksamhet.

Ordföranden Torsten Ros når Du säkrast på
tel 072-722 65 52
eller via e-post:
torsten.ros@telia.com.

Ansvarig och sammankallande i programrådet är Elis Hedén och honom når Du på tel 023-255 13
eller via e-post:
elis.heden@telia.com.

DOF Dalarnas Orkesterförening logotyp
dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Elis Hedén, 023-255 13, elis.heden@telia.com