doflogo1

STYRELSEN

Styrelsen för Dalarnas Orkesterförening (DOF) under innevarande verksamhetsår utgöres av:

Torsten Ros, ordförande,
Tel 023-265 52,
e-post
torsten.ros@telia.com

Birgitta Mattsson, kassör,
Tel 073-999 45 79, e-post
birgitta.mattsson5@comhem.se

Ingrid Erikson, sekreterare,
Tel 070-386 30 01
e-post ingrid.c.erikson@hotmail.com

 

Mira Moszny
Tel 023-351 58,
e-post
miramoszny@hotmail.com

Gösta Westman
Tel 070-671 06 35,
e-post
gosta_westman@hotmail.com

Thomas Lindgren
Tel 070-277 72 31,
e-post
thomasifalun@gmail.com

Annelie Nilsson
Tel 070 – 246 8792
e-post: kisti@live.se

Adjungerad ledamot samt ansvarig programrådet
Elis Hedén
Tel 023-255 13,
e-post
elis.heden@telia.com

dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com
Kontaktperson programråd: Elis Hedén, 023-255 13, elis.heden@telia.com