doflogo1

STYRELSEN

Styrelsen för Dalarnas Orkesterförening (DOF) under innevarande verksamhetsår utgöres av:

Torsten Ros, ordförande,
Tel 023-265 52,
e-post
torsten.ros@telia.com

Birgitta Mattsson, kassör,
Tel 073-999 45 79, e-post
birgitta.mattsson5@comhem.se

Lars-Olov Billme, sekreterare,
Tel 023- 326 78
e-post
larsolov.billme@telia.com

 

Mira Moszny
Tel 023-351 58,
e-post
miramoszny@hotmail.com

Mario Gropsianu
e-post
mariomusicfalun54@gmail.com

Roland Billme
Tel 070-277 72 31,
e-post
roland.billme@telia.com

Hanna Cederhorn
Tel 073 – 2507 45 11
e-post:
hanna.cederhorn@gmail.com

dofintext1

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Jan Helders, jan.helders@gmail