Lördag 17 februari 17.00, Kristinehallen, Falun

PAR I FYROR
Spelas ut i dur

Dirigent: Mario Gropsianu
Solist: Jenny Elving

W A Mozart, Ouvertyr till Idomeneo
W A Mozart, Violinkonsert nr 4 D-dur
F Mendelssohn, Symfoni nr 4 A-dur, ”Den italienska”

Jenny Elving framträder som solist i sin uppväxtstad.

Mozart skrev alla violinkonserterna nr 2 till nr 5 under året 1775. Bland dessa ingår nr 4 ofta i repertoaren för violinsolister.

DOFs kontrabasist och maistro, Mario Gropsianu, tar sig an orkestern i ett framförande av Mendelssohns mest spelade symfoni, ”Den italienska”. Ett verk med utmaningar för orkesterns alla musiker.

<Tillbaka till Program