Visit Södra Dalarna

 

 

JUBILEUMSÅRET INLEDS

2019 är det 100 år sedan DOF bildades. På initiativ av musikdirektören Joel Olsson vid Dalregementet bildades föreningen vid konstituerande möte i Stadshotellet i februari 1919. Den första konserten i oktober samma år inleddes med Mozarts symfoni nr 40.
Vi finner det därför lämpligt att inleda jubileumsåret med ett verk av Joel Olsson och just denna symfoni.
Därefter dags för Bo-Gustaf Thorell, bördig från Enviken, att framträda som solist i Mendelssohns kända och älskade violinkonsert. Ett verk som finns på alla violinisters repertoar och som aldrig minskar i popularitet.

Varmt välkomna!

Hans Lövgren+ Stig Linds
dofintext

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Elis Hedén, 023-255 13, elis.heden@telia.com