Visit Södra Dalarna

 

norticdirektlank

 

 

forkopsbiljett

 

 

HÄNDELS MESSIAS

Det mäktiga oratoriet från 1741 är ett av Händels mest kända och spelade verk. Särskilt vid juletid finns en tradition att framföra delar ur Messias, som i sin helhet tar ca 2,5 timmar. Mest kända satsen är jublande s k ”Halleluja-kören”. Oratoriet är en ton- sättning av texter från gamla och nya testamentet. Flera tonsättare har bearbetat verket för att passa i olika sammanhang och tids- epoker. Vi spelar den instrumentering som W A Mozart gjorde 48 år efter verkets tillblivelse.

VÄLKOMNA!

frontpageDOF2021
dofintext

Kontaktperson styrelse: Torsten Ros, 072-722 65 52, torsten.ros@telia.com | Kontaktperson programråd: Jan Helders, 070-543 05 37, jan.helders@gmail.com